Een zonnige dag aan het water in een dorpje in Friesland

Aan de slag met duurzaamheid

Wat we als GroenLinks graag zouden willen is dat de gemeenteraad zich bij het denken en praten over duurzaamheid laat bijstaan door een 'Denktank duurzaamheid'...

Lees meer
clientenraad

Adviesorganen

Je kunt niet alles weten. Daarom luistert GROENLINKS graag naar de adviezen van deskundigen. Soms zijn die adviezen formeel, zoals van SAOZ, die de planschades...

Lees meer
Een jongen staat huilend met zijn hoofd in zijn armen

De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst..maar om die toekomst vorm te geven, is het NU belangrijk, immers, nu wordt de jeugd gevormt om die toekomst eentje te laten zijn...

Lees meer
Zwembad de welle

De Welle

DZPC vroeg GROENLINKS in de vorm van 7 vragen naar haar standpunt over de Welle

Lees meer
Rund kijkt in de camera op de Boschplaat op Terschelling

Dierenwelzijn en natuur- en milieubescherming

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners van onze gemeente hebben een gezelschapsdier en in het buitengebied zijn veel...

Lees meer
Luchtfoto van een Nederlands dorp met akkers er omheen

Dorpen en voorzieningen

Gedreven door denkbeelden over kostenbesparing, efficiënt werken etc. is er een tendens om zowel private als publieke voorzieningen te concentreren in de stad...

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak

Duurzame economie en werk

De transitie naar een duurzame economie is dé uitdaging voor alle ondernemers. Energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn daarbij de belangrijkste...

Lees meer
glasvezel

Glasvezel / snel internet

Het platteland is geen openluchtmuseum. Het is belangrijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in snelle...

Lees meer
Modern flatgebouw met veel groen op de balkons.

Groen

In Smallingerland verdwijnt de open groene ruimte, door de aanleg van wegen, woningen en bedrijventerreinen. Daarnaast dreigt het groen in Smallingerland te...

Lees meer
letterwolk sociaal domein

Jeugd en jongeren

Vanaf 2015 faciliteert de gemeente de gehele jeugdzorg, zowel op psychisch, psychiatrisch, sociaal en pedagogisch terrein. Dit omvat onder andere het Bureau...

Lees meer
energielabel

Klimaat en energie

De toenemende vraag naar energie, de stijgende energieprijzen, de eindigheid van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering vragen om een totaal ander...

Lees meer
De Lawei

Kunst en cultuur

Er is in onze samenleving een sterke en brede behoefte aan kunst. Kunst kan verrassen, stimuleren en inspireren. Kunst daagt de samenleving uit en houdt deze...

Lees meer