Als bedrijven dingen produceren die we op de lange termijn nodig hebben en oprecht willen verduurzamen, dan verwelkomt GroenLinks die bedrijven van harte. GroenLinks kiest voor een groene industriepolitiek. We investeren fors in waterstofnetten en andere energie-infrastructuur. We plaatsen windmolens en zonnepanelen zodat er genoeg duurzame elektriciteit wordt opgewekt zodat bedrijven kunnen overschakelen van kolen en gas naar groene stroom. We zorgen ervoor dat iedereen een
goede opleiding kan volgen en kan omscholen naar beroepen die duurzame bedrijven hard nodig hebben. En we zorgen voor voorspelbaar beleid zodat bedrijven de juiste investeringen doen.

We stimuleren groene banen en we scholen mensen (om) en helpen hen aan ‘groene banen’

Er zit een stevige groei in het aantal groene banen. In Smallingerland trekken we nieuwe bedrijven aan die de groene banengroei kunnen versnellen. Ook de energietransitie biedt een kans om met uitkeringsorganisatie UWV, werkgevers, vakbonden en onderwijsinstellingen, werkloosheid te bestrijden. We willen ondernemers, onderzoeksinstituten en opleidingen met elkaar verbinden om mensen op te leiden voor de duurzame
energietechnologiesector.