Wonen is een eerste levensbehoefte. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen en mensen met GGZ-problematiek. De gemeenten moet in de huisvestingsplannen daarom rekening houden met de verschillende doelgroepen die een plekje verdienen in Smallingerland. Iedereen mag zelf kiezen of je thuis blijft wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is.

GroenLinks staat voor een overheid die samen met alle Nederlanders zorgt voor de bouwstenen die daarvoor nodig zijn. Dat begint dichtbij. In je wijk, dorp, of gemeente.

De bouwstenen zijn de plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Buurthuizen en -tuinen, bibliotheken, zwembaden, gebedshuizen, verenigingen, culturele centra en creatieve broedplaatsen voor kunstenaars en startende ondernemers. Bij deze ontmoetingsplekken is toegankelijkheid de norm in plaats van de uitzondering. Waar deze bouwstenen ontbreken, ligt een verantwoordelijkheid bij de overheid. Een grote verantwoordelijkheid. GroenLinks investeert in sociale voorzieningen. In ontmoeting en verbinding. In welzijn. In mensen.

Want mensen zijn zelf de motor van hun wijk, dorp of stad. Als ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger, alleen of samen met anderen in bijvoorbeeld een coöperatie. Zonder hen geen samenleving. Aan de basis van die samenleving ligt voor GroenLinks de overtuiging dat wat ons bindt, veel sterker is dan wat ons scheidt