schoolklas

Onderwijs

Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. Dat betekent: achterstanden inhalen en het beste uit kinderen halen.

Lees meer
Programma 2018 - 2022

Natuurlijk omdat het kan

Tijd voor verandering Voor GroenLinks gaat democratie verder dan het stemhokje. In een democratische gemeente worden mensen aangemoedigd om zich...

Lees meer
lockers

Studiefinanciering / Sociaal Leenstelsel

We krijgen regelmatig vragen over het kritiek op het standpunt van GroenLinks over de studeifinanciering. Onderstaande de feiten. (op 11 maart 2018 overgenomen...

Lees meer
Programma 2018 - 2022

Verandering begint hier in Smallingerland

Smallingerland is en blijft een sociale gemeente. Het huidige sociale beleid wordt voortgezet. Smallingerland moet een gemeente zijn van iedereen, waar inwoners...

Lees meer
snelweg

Verkeer en vervoer

De mobiliteitsgroei lijkt onomkeerbaar. GroenLinks realiseert zich dat de auto zeker op het platteland onmisbaar is geworden. Maar tegelijk worden de nadelen...

Lees meer
veenweidegebied

Weidevogels

Nederland heeft een speciale verantwoordelijkheid voor weidevogels, die voor hun leefgebied sterk afhankelijk zijn van het waterrijke Nederland. Weidevogels die...

Lees meer
vertrouwenspersoon

Wijk- en dorpsvoorzieningen

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk of een dorp is niet alleen de fysieke...

Lees meer
winkelopening

Winkelsluiting zondag

GroenLinks staat voor klimaat, eerlijk delen en zorgzaam. Vanuit klimaatperspectief kan je gemakkelijk betogen dat je tegen zondagsopening bent. Winkels open...

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Zorg

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk of een dorp is niet alleen de fysieke...

Lees meer