We grijpen de energietransitie aan om fors in wijken te investeren

De energietransitie kan alleen slagen als we bewoners serieus nemen in hun wensen en toekomstverwachtingen. We komen niet alleen wat halen maar ook iets brengen. In ‘wijkgesprekken’ kunnen inwoners aangeven hoe we hun buurt kunnen verbeteren. Samen kijken we hoe de energietransitie hierin past.

Inwoners met een krappe beurs worden koplopers in energiebesparing

Van energiecoaches krijgen onze inwoners gratis advies en hulpmiddelen om het energieverbruik te verlagen. Door mensen zonder baan tot energiecoach op te leiden vangen we drie vliegen in één klap: mensen verbruiken minder energie, de energierekening gaat omlaag én de werkloosheid loopt terug. Met het uitdelen van tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie zijn we er niet. Bij de uitvoering van de energietransitie moet de bestrijding van energiearmoede leidend zijn. Mensen die door de stijgende energieprijzen de energierekening niet kunnen betalen of in de winter thuis in de kou zitten krijgen wat ons betreft voorrang. Het collectief terugdringen van de energievraag door te isoleren staat dan ook centraal.

We rollen de rode loper uit voor energiecoöperaties

Iedere inwoner onze gemeente krijgt de kans om lid te worden van een energiecoöperatie. Wanneer bewoners en lokale ondernemers zélf duurzame energieprojecten realiseren, vloeit een groot deel van de opbrengst terug in de lokale economie.

Bewonerscollectieven worden centrale partners in de warmtetransitie

GroenLinks wil dat de lokale ‘warmteschappen’ worden gefaciliteerd. Zo zou onze gemeente bewonerscollectieven kunnen ondersteunen. Daarbij kan prima samengewerkt worden met private warmtebedrijven.

Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgen de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie

GroenLinks wil dat onze gemeente bewonersinitiatieven ondersteunt, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en start eigen postcoderoosprojecten. Mensen hoeven geen eigen geld in te leggen om mee te kunnen doen. Hierdoor kunnen ook mensen zonder vermogen meedoen.

We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan onze groene en sociale voorwaarden voldoen

GroenLinks wil duidelijke voorwaarden stellen aan planologische medewerking. Daarmee beperken we de macht van grondeigenaren en projectontwikkelaars en houden we als gemeente regie. Ook zorgen we ervoor dat inwoners financieel meeprofiteren en dat de omliggende natuur wordt verbeterd.

We experimenteren met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken: zonnepanelen boven parkeerplaatsen, op gevels, bushokjes en lantarenpalen

In onze gemeente is bij Ziekenhuis Nij Smellinghe een solarcarport met ruim 5.000 zonnepanelen gerealiseerd en in het Morrapark staan enkele lantarenpalen die overdag stroom opwekken. GroenLinks wil dat de gemeente een plan ontwikkeld waarmee zoveel mogelijk oppervlakken gebruikt gaan worden om energie op te wekken. Parkeerplaatsen nabij sportvelden en binnen de bebouwde kom kunnen een substantiële bijdrage leveren aan onze duurzame doelstellingen.

We maken duidelijke prestatieafspraken met woningcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen

Zo’n 30 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad is in handen van woningcorporaties. Bij corporaties ligt dan ook een groot potentieel voor het verduurzamen van woningen. Daarom wil GroenLinks dat corporaties jaarlijks de Energie-Index verbeteren en zorgen voor een toename in het aantal energieneutrale huurwoningen, woningen die op een warmtenet zijn aangesloten en het percentage huurwoningen met zonnepanelen.

Warmtenetten die gebruikmaken van duurzame bronnen (geothermie, aquathermie, lucht- en bodemwarmte of groene stroom)

Waar mogelijk geven we de voorkeur aan lage- en middentemperatuur warmtenetten.