In elke buurt ruimte voor waterberging

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met weersextremen: Lange droge en hete perioden afgewisseld door hevige regenbuien. Daarom is het belangrijk dat de grondwaterstand op peil wordt gehouden. GroenLinks omarmt het concept van de Urban Waterbuffer (UWB) waarbij in het najaar het overschot aan hemelwater lokaal wordt opgeslagen en in de zomer kan worden teruggewonnen en benut. Juist de integrale benadering maat de UWB een geschikte oplossing om verstedelijkte gebieden op een duurzame manier klimaatbestendig te maken.

Weg met loden leidingen

Het lijkt zo vanzelfsprekend: Iedereen in Nederland heeft toch toegang tot schoon water en sanitair? Toch bevatten veel huizen en gebouwen van voor 1960 nog loden waterleidingen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag er per liter slechts 5 microgram lood in het drinkwater aanwezig zijn. Te hoge concentraties lood in het drinkwater kunnen bij jonge kinderen ervoor zorgen dat de hersenen zich niet goed ontwikkelen. Daarom wil GroenLinks een campagne starten waarin huishoudens, bedrijven en andere instelling de mogelijkheid krijgen om tegen een geringe vergoeding het water te testen. Dat niet alleen, voor het vervangen van de leidingen wil GroenLinks dat er een lening beschikbaar komt waarmee elk huishouden tegen een laag rentetarief schoon kraanwater kan drinken.

Gratis glaasje kraanwater in de horeca van Smallingerland

Waarom betalen voor iets dat nauwelijks iets kost? Waarom zijn er nog steeds horeca gelegenheden waar je alleen mineraalwater uit een flesje in plaats van uit de kraan kunt bestellen. GroenLinks wil daarom dat de gemeente met de lokale horeca afspraken maakt over het serveren van gratis kraanwater en dat gebotteld water aan banden wordt gelegd.