De gemeente heeft geen directe invloed op de economische dynamiek. Dat blijkt wel uit de huidige wereldwijde crisis. Het antwoord van GroenLinks daarop is de Green New Deal, ons alternatief voor het bestrijden van de crisis. GroenLinks wil voorkomen dat toekomstige generaties onze lasten dragen. Daarom kiezen we voor een duurzame economische groei, waarbij de klimaatcrisis wordt aangepakt en zoveel mogelijk werkgelegenheid wordt gecreëerd. Hoewel de werkloosheid groeit, is er heel veel werk te doen in de zorg, op scholen, bij het isoleren van huizen en bij de productie van schone energie. GroenLinks wil daarom extra geld voor investeringen die banen opleveren, bij voorkeur groene banen, want groen werkt. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar banen voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

De lokale economie wordt bepaald door factoren als goed ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Maar ook andere zaken spelen mee, zoals beschikbare ruimte, ligging en bereikbaarheid, beroepsbevolking en arbeidsmarkt, woningmarkt en andere kwaliteiten van de leefomgeving, zoals sociale en culturele voorzieningen. Daarin kan de gemeente het ondernemerschap stimuleren door een snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, het stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en het onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. Een actief beleid is nodig, waarbij de potentiële mogelijkheden in de gemeente optimaal worden benut.