Deze trend mag dan in economisch verband begrijpelijk zijn voor bedrijven en openbaar bestuur maar er zijn wel consequenties voor de dorpelingen. De bewoners merken van deze besparingen niet bijzonder veel. Nee, ze zijn juist genoodzaakt meer kosten te maken voor het vervoer naar de voorzieningen toe. Ook de werkgelegenheid verhuist mee. De afhankelijkheid van vervoer over grotere afstand, en dus het autogebruik, neemt toe. Een niet onaanzienlijk deel van de kostenbesparing door concentratie van voorzieningen in Drachten wordt indirect opgebracht door de dorpsbewoners.

 

Daar waar het autogebruik juist zou moeten worden beperkt is er door de concentratie van voorzieningen in de stad voor de dorpsbewoners een groeiende noodzaak om van de auto gebruik te blijven maken.

 

De plannen voor het weren van het autoverkeer uit het centrum van Drachten door o.a. uitbreiding van de betaalde parkeergelegenheid gaat uit van het feit dat het centrum per fiets uitstekend bereikbaar is. Daarbij wordt echter voorbij gegaan aan de noodzaak van de dorpsbewoners om per auto naar Drachten te komen.

 

Bij het maken van plannen voor het verplaatsen van voorzieningen is het in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk om bij het beoordelen van de kostenbesparingen ook de extra kosten (inclusief de milieueffecten) mee te nemen die de samenleving moet opbrengen voor de mobiliteit.

 

Dat wazzet