Dieren horen bij onze samenleving, zij dragen bij aan een levendige gemeente. De dieren en hun leefomgeving verdienen onze aandacht en zorg. Dat geldt dus zowel voor huisdieren als voor in het wild levende dieren.

Bescherming van natuur en milieu is nodig voor een verantwoord flora- en faunabeheer. Om dieren in de natuur ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar worden aangesloten. De gemeente werkt samen met buurgemeenten en de provincie voor het maken van natuurplannen, verbindingszones en het verwerven van middelen daarvoor. Binnen onze regio wordt gezocht naar kansrijke locaties en kansen voor bijzondere soorten en biotopen.