1) Wordt een nieuw zwembad gebouwd, wordt het huidige gerenoveerd of gebeurd er niets met het (een) zwembad?

Wat GROENLINKS betreft moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen de kosten van renovatie en nieuwbouw. Deze kosten moeten vergeleken worden met de andere kosten die de gemeente de komende jaren moet maken. De overheid zal zo goed als zeker de gemeenten gaan dwingen te bezuinigen. Het tegen het licht houden van alle uitgaven is in die context niet te vermijden.

Voor GROENLINKS is het behouden van een zwembad met een bovenregionale functie wel erg belangrijk. Over de manier waarop zal mogelijk gesproken moeten worden.

2) Blijft Drachten een 50m bad houden of mag het ook korter?
Grote voorkeur voor het behouden van een volwaardig wedstrijdbad. Dus 50 meter.

3) Op wat voor termijn moet het nieuwe of aangepaste zwembad gereed zijn?
Het zwembad moet, net als de rest van de voorzieningen in Smallingerland schoon, heel en veilig zijn. De snelheid waarmee het zwembad aangepast / vernieuwd kan worden zal in hoge mate afhankelijk zijn van wat financieel haalbaar is.

4) Mogen de uurprijzen voor badhuur losgelaten worden of moeten zij vergelijkbaar zijn met zwembaden in de omgeving?
De kosten van gebruik van het zwembad moet in eerste instantie bepaald worden in relatie tot de kosten die met het gebruik gemoeid zijn.

5) In welke volgorde geeft Groen Links prioriteit aan de volgende grote projecten:
a. topsportzwembad;
b. aansluiting op een nieuwe spoorlijn Heerenveen – Groningen;
c. cultuurcentrum (Lawei, Iduna, enz.)?

Bovenstaande rijtje kan je niet simpel sorteren.

Goed openbaar vervoer staat hoog op het verlanglijstje van GROENLINKS. Maar niet tegen elk bedrag. De nu voorliggende bijdrage van € 25 mln is onzinnig in de wetenschap dat er forse bezuinigingen aankomen.
Sportvoorzieningen zijn essentieel voor Smallingerland. Daar hoort ook een goed zwembad bij. Dat hoeft niet perse een topsport zwembad te zijn.
Cultuur bindt de samenleving. Een Cultuurcentrum is daar niet perse voor nodig.

Bovenstaande maakt dat we dit rijtje niet kunnen sorteren. Deze drie projecten moeten in samenhang met andere projecten en ontwikkelingen beoordeeld worden.

6) De grote landelijke partijen hebben in hun programma wel een standpunt t.a.v. het zwembad, waarom GroenLinks niet?

GROENLINKS gaat voor een duurzaam Smallingerland. Aan dat uitgangspunten weten we al ons besluiten af. Daardoor hoeven we niet over elk onderwerp dat iemand aan zou kunnen spreken een standpunt in ons programma op te nemen. De zinsnede “we streven naar een topsportbad” is makkelijk opgeschreven, maar daarmee is het bad nog niet gerealiseerd!

7) Wilt u nog iets kwijt over het zwembad?

GROENLINKS hoopt dat Smallingerland en de buurgemeeten nog jarenlang gebruik kunnen blijven maken van de Welle en dat we dit zwembad een accommodatie kunnen laten blijven waar me met zijn allen trots op kunnen zijn.