GROENLINKS maakt dankbaar gebruik van die adviezen. Dat betekent niet dat we elk advies klakkeloos opvolgen. We nemen onze eigen besluiten, waarbij we alle belangen zorgvuldig afwegen. Zoals u van ons gewend bent.

Wie onze adviseurs zijn? We noemen er een aantal

 • cliëntenraad
 • jeugdraad
 • Wmo-Adviesraad
 • Hûs&hiem
 • vogelbescherming
 • natuur en milieu
 • Fryske Feriening foar Fjildbiology
 • IVN
 • Vereniging It Fryske Gea
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • De vereniging Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smallingerland (SUS)
 • SOS Samenwerkende Ouderenbonden Smallingerland