De gemeente heeft de stand van zaken rond duurzaamheid geïnventariseerd en vastgelegd in het document 'Vertrekpunt route duurzaamheid in Smallingerland'.

In de vergadering van 20 januari 2015 heeft de raad besloten dat we een plan van aanpak gaan opstellen om ook echt met al die doelstellingen aan de slag te gaan. Ook heeft de raad besloten dat een drietal raadsleden samen met een aantal ambtenaren hier mee aan de slag zullen gaan.

GroenLinks heeft zich (uiteraard) als vrijwilliger aangemeld!

Wat we als GroenLinks graag zouden willen is dat de gemeenteraad zich bij het denken en praten over duurzaamheid laat bijstaan door een 'Denktank duurzaamheid'. Die Denktank zou moeten bestaan uit personen en organisaties die deskundig zijn op het gebied van duurzaamheid en graag willen bijdragen een een duurzaam Smallingerland.