Inmiddels is duidelijk geworden dat Vermilion in de buurt van Nijega wil gaan starten met het aanleggen van een nieuwe boorput (via een aftakking van een bestaande put). Vermilion doet dit nog voordat er een uitspraak ligt van de Raad van State.

Zo'n 8 organisaties en individuen, waaronder ook de fractie van GroenLinks, hebben bezwaren ingediend en vinden de gang van zaken ongepast en een gevaar voor de omgeving. Veel bezwaren liggen namelijk op het vlak van de boring zelf. We zijn inmiddels stappen aan het zetten om de activiteiten van Vermilion een halt toe te roepen.

https://www.facebook.com/436101979807727/posts/3457181471033081/

Vermilion start daadwerkelijk in het eerste kwartaal met haar activiteiten in Smallingerland, terwijl het beroepsproces omtrent de gaswinning nog moet beginnen. GroenLinks heeft inmiddels het college schriftelijke vragen gesteld over het verlenen van de omgevingsvergunning.

https://demonitor.kro-ncrv.nl/.../gasproducent-vermilion...