Ik ben Peter Lesterhuis (44 jaar) en ik woon samen met mijn vriendin en twee schatten van kinderen met zeer veel plezier in Drachten.

Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. Wat mij betreft is het openbaar groen geen sluitpost waar zomaar op bezuinigd kan worden, maar biedt het juist kansen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en wijken te verbeteren. Investeren in groen draagt immers bij aan een schone en gezonde leefomgeving.

Terwijl de economische crisis in Nederland voorbij lijkt te zijn, is ecologische crisis waarin we ons bevinden nog steeds niet over. De voorraad fossiele brandstof raakt op waardoor de energiekosten en dus ook de woonlasten zullen stijgen. Hier zien we inmiddels een enorme ongelijkheid ten aanzien van werk en inkomen ontstaan. Mensen met een hoog inkomen zijn in staat te investeren in duurzame maatregelen en maken daarvoor vaak gebruik van de nodige subsidies, terwijl de mensen met een uitkering of minimumloon slechts genoeg geld hebben om de alsmaar stijgende maandlasten te kunnen betalen en de wekelijkse boodschappen te doen. Daarom pleit ik voor het versneld energieneutraal maken van de gehele sociale huursector, waarbij huizen optimaal geïsoleerd worden en geheel zelfvoorzienend zijn. Sociale huurders besparen hierdoor niet alleen op de woonlasten, het creëert ook extra werkgelegenheid in een periode waarin we te maken hebben met hoge werkloosheid.

Voor veel mensen in Smallingerland is regie over het eigen leven niet zo vanzelfsprekend. Tijdens mijn werk als docent in de gezondheidszorg merk ik dat het systeem steeds meer leidend is geworden en dat de mens achter de zorgvraag steeds minder centraal is komen te staan. Nu onze gemeente veel zorgtaken van de landelijke overheid heeft overgenomen, ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ons als raad en kunnen we kunnen we voorwaarden scheppen zodat mensen met een zorgvraag weer zelf kunnen bepalen wanneer ze 's ochtends ontbijten en 's avonds naar bed gaan.

De keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de generaties na ons. Laten we dan ook de goede keuzes maken, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een schoon, gezond, sociaal en solidair Smallingerland kunnen samenleven.

 

Daar zet ik me als raadslid voor in.

p.lesterhuis@smallingerland.nl