Ik ben Peter Lesterhuis (45 jaar) en ik woon samen met mijn vriendin en twee schatten van kinderen met zeer veel plezier in Drachten.

Groen heeft een enorme waarde. Een waarde die niet in geld is uit te drukken. Wat mij betreft is het openbaar groen geen sluitpost waar zomaar op bezuinigd kan worden, maar biedt het juist kansen om de kwaliteit en de leefbaarheid van de dorpen en wijken te verbeteren. Investeren in groen draagt namelijk bij aan een schone en gezonde leefomgeving.

We rollen tegenwoordig van de ene crisis in de andere. Is het niet een economische crisis, dan is het wel de coronacrisis. Wat veel mensen in tijden van crisis vergeten is dat er al jaren een ecologische crisis aan de gang is. Een crisis die we heden ten dage aan den lijve ondervinden. We zien dat weersomstandigheden extremer worden. Dat betekend lange perioden van droogte en momenten van extreme regenval. Daarom is het belangrijk dat de omgeving waarin we wonen zo snel mogelijk klimaat adaptief wordt gemaakt. 

De voorraad fossiele brandstof raakt op waardoor de energiekosten en dus ook de woonlasten enorm zijn gestegen. Negen procent van de huishoudens in onze gemeente heeft inmiddels al te maken met energiearmoede. Wanneer we hier niets aan doen, zal dat percentage alleen maar stijgen.

Ik zie een structurele ongelijkheid ten aanzien van werk en inkomen ontstaan. Mensen met een hoog inkomen zijn in staat te investeren in duurzame maatregelen en maken daarvoor vaak gebruik van de nodige subsidies, terwijl de mensen met een uitkering of minimumloon slechts genoeg geld hebben om de alsmaar stijgende maandlasten te kunnen betalen en de wekelijkse boodschappen te doen. Daarom pleit ik voor het versneld energieneutraal maken van de gehele sociale huursector, waarbij huizen optimaal geïsoleerd worden en geheel zelfvoorzienend zijn. Sociale huurders besparen hierdoor niet alleen op de woonlasten, het creëert ook extra werkgelegenheid.

De keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de generaties na ons. Laten we dan ook de goede keuzes maken, zodat onze kinderen en kleinkinderen in een schoon, gezond, sociaal en solidair Smallingerland kunnen samenleven.