Op 3 november lag deze in raad een concept-begroting voor die pittig en zwaar is. GroenLinks heeft aangeven dat deze acceptabel is in deze tijd. GroenLinks vertrouwde erop dat we er samen uit zouden komen: in het belang van Smallingerland. Die sfeer konden we helaas niet vasthouden. GroenLinks ziet een keiharde opstelling van een aantal fracties die naar ons idee met irreële en inhumane voorstellen zijn gekomen. We zien dezelfde feiten, maar omdat we met andere verwachtingen kijken, zien we een ander probleem.

We waren en zijn nog steeds geschokt: Dit kan toch niet de bedoeling zijn? In wat voor situatie komen we straks terecht? Het lijkt erop dat we faliekant een andere weg inslaan waardoor niet de sterkste maar juist de zwakste schouders in onze samenleving de zwaarste lasten moeten gaan dragen. Is dit wat we voor ogen hebben met onze inwoners? Willen wij zo’n gemeente zijn? Ons GroenLinkse hart bloedt.

Vorige week heeft het college de raad toegezegd met een nadere analyse te komen over de ingediende amendementen. Het college en betrokkenen hebben hard gewerkt aan een voorstel waarbij recht gedaan wordt aan de wensen van de fracties en de inzichten van het college over de amendementen. Het college wil komen tot een breed gedragen begroting en biedt ons een voorstel aan om het voorliggende raadsvoorstel te wijzigen. GroenLinks spreekt haar dank uit aan het college dat zij in korte tijd komen met dit voorstel. We zien het als een gepaste en goede handreiking om een stap voorwaarts te zetten. Het college geeft in de conclusie aan dat deze begroting - voorzien van de wijzigingen - een verslechtering is ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. GroenLinks onderschrijft deze conclusie van het college.

GroenLinks heeft eerder aangegeven dat een verhoging van de OZB in relatie met de verlaging van de rioolheffing een acceptabel voorstel is. Een verhoging die gemiddeld niet leidt tot een verhoging van woonlasten. Voor de inwoners waar dit wel geldt, gaat het om enkele tientjes per jaar!! Op de vraag of dit opweegt tegen de consequenties van de gepresenteerd wijzigingen is het antwoord van GroenLinks: NEE! Het kan toch niet zo zijn dat er ongefundeerd hard gesnoeid gaat worden op het sociaal domein waardoor de zwakkeren in onze samenleving de dupe worden?

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen om Smallingerland en haar inwoners. Het laat ons niet onberoerd. We vragen ongelofelijk veel van onze inwoners en wat bieden we als we de wijzigingen in de begroting aan nemen? Versobering alom.

Deze asociale begroting, is niet de begroting van deze raad. ELP, VVD, CDA en Smallingerlandsbelang zijn dan ook verantwoordelijk voor de gevolgen van deze begroting. Wat GroenLinks betreft is deze begroting in elk geval niet in het belang van Smallingerland.

Het fundament is onder onze samenleving weggeslagen. Het beleid is verworden tot een pakketje schroot met een dun laagje (s)chroom.

http://www.e-pages.dk/.../article/1244378/27/3/render/...