De winterperiode komt er weer aan. Een goed moment om naar je energieverbruik te kijken. De gemeente Smallingerland stelt voor onze inwoners een energiestartpakket beschikbaar. Een pakket waarmee je snel en eenvoudig je energieverbruik kunt beperken en daarmee al snel 25 euro per maand op je energiekosten kunt besparen. Deze actie is specifiek voor mensen met een koopwoning, we hebben inmiddels ook begrepen dat de gemeente samen met de woningbouwcorporaties stappen heeft ondernomen om mensen in de sociale huursector te helpen bij energiebesparing, zonder in te leveren op comfort. Dit zijn de eerste stappen naar een duurzame samenleving.

https://www.smallingerland.nl/.../Smallingerland_geeft...