Op 13 november ontvingen wij de brief namens de directie en management. GroenLinks vindt het een volstrekt legitieme en terechte brief. Het zijn zorgvuldige gekozen woorden waarin frustraties, teleurstellingen en ernstige zorgen uitgesproken worden richting de gemeenteraad van Smallingerland. Het werken in de ambtelijke organisatie is op deze wijze onwerkbaar. De samenwerking met de raad staat op het spel. Het signaal is luid en duidelijk!

GroenLinks ziet zeer zeker dat de directie, het management en de ambtenaren gedreven en voortvarend werken aan de ambities die wij als gemeente willen verwezenlijken. Resultaatgericht en met trots draagt eenieder zijn steentje bij. Helaas is dit tijdens de afgelopen twee weken omgeslagen naar het gevoel het nooit goed te kunnen doen in de ogen van deze raad. Men voelt een duidelijke onderwaardering vanuit deze raad. Daarbij word ook nadrukkelijk aangegeven dat er eerder sprake is van een trend dan van een incident. Dat is een afschuwelijke en bizarre constatering! GroenLinks kan zich voorstellen dat dit een verlammende impact heeft bij vele medewerkers. Dat heeft deze raad veroorzaakt! Deze raad moet zich diep, diep schamen!

Nogmaals, we begrijpen en onderschrijven de brandbrief van de directie en het management. Wij willen absoluut het gesprek aangaan over het herstel van vertrouwen tussen de directie, management en deze raad. Het is wenselijk dat er op zeer kort termijn weer sprake is van wederzijds begrip.

In onze ogen is het noodzakelijk om deze gesprekken zo spoedig mogelijk te initiëren. Zodat ieder in de eigen functie en rol weer met trots, vertrouwen en vanuit een veilig gevoel de taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden kan gaan uitvoeren. We gaan allemaal doen, wat we moeten doen. Gezamenlijk en constructief aan de slag voor die betere toekomst van Smallingerland.