Gemeenten moeten en kunnen hierin maatregelen nemen, die het verschil gaan maken. GroenLinks wil dat Smallingerland in 2040 klimaatneutraal is. Dat kan wanneer gemeente, bewoners, instellingen en ondernemers daar samen aan werken. De komende vier jaar gaan we op weg naar dat doel, met concrete maatregelen.