We moeten ervoor waken dat we ons agrarisch cultuurlandschap in stand houden. Dit kunnen we doen door kleinschalige en duurzame landbouw te stimuleren. Zonder de inzet van de boeren in Smallingerland bestaat in het buitengebied geen groene ruimte. We hebben namelijk groengebieden nodig voor onze dagelijkse ontspanning, voor spelen en sporten. Daarnaast zijn groengebieden van vitaal belang voor het behoud van diversiteit in de natuur en voor een grote verscheidenheid van planten en dieren. GroenLinks wil de groene ruimte en het coulisselandschap van Smallingerland behouden en versterken. De gemeente speelt daarin een belangrijke rol.

In elke buurt komt groen voor iedereen. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. Door bouwlocaties voor woningen of bedrijven slimmer in te richten, kan de beschikbare ruimte efficiënter worden gebruikt. In alle gevallen geldt dat hoogbouw een hoge beeldkwaliteit moet hebben. Wanneer we met buurgemeenten afspraken kunnen maken over wat en waar we willen gaan bouwen, kan een groter gebied open blijven.