Mijn naam is Jille Booi, ik ben 20 jaar en woon al mijn hele leven met veel plezier in Smallingerland.

Vorig jaar ben ik actief geworden voor GroenLinks, want mijn toekomst staat op het spel. Niet alleen mijn toekomst, maar de toekomst van mijn hele generatie en volgende generaties. Het klimaatprobleem is namelijk een van de grootste crises waar we voor staan en die we samen moeten oplossen. Ik zet me daarom in voor schone en herbruikbare energie, meer natuur en groen leiderschap.

Daarnaast zet ik me in voor de stem van jongeren.
De gemeente is onder andere verantwoordelijk voor de jeugdzorg, jeugdbescherming, maatschappelijk werk en jongeren in achterstandssituaties, maar ook voor bijvoorbeeld schoolbegeleidingsdiensten, sluitingstijden van cafés en het ervoor zorgen dat iedereen aan het werk kan. Al deze zaken zijn belangrijk voor jongeren en daarom vind ik het belangrijk dat de stem van jongeren hierin wordt gehoord.

Door de coronacrisis zien we dat er behoefte is aan verandering in Nederland. Er is behoefte aan meer menselijke maat en redelijkheid. Ook moeten we zorgen voor menselijke zorg en een eerlijke woningmarkt.

Alle mensen in Smallingerland zijn even belangrijk, laten we daarom samen zorgen voor een nog beter en mooier Smallingerland!