Het klimaatprobleem is het grootste probleem waar de mensheid voor staat. Ik maak me echt zorgen over de wereld waar mijn kinderen en eventuele (hopelijk) kleinkinderen straks in moeten leven. Dit is voor mij de belangrijkste reden om actief te worden in GroenLinks - de enige partij in Nederland met het woord ‘Groen’ in de naam.

Maar Groen alleen is niet genoeg. Ik denk dat GroenRechts niet kan bestaan, want het klimaatprobleem kan niet met alleen maar technische middelen opgelost worden. Ook onze samenleving zal ingrijpend moeten veranderen om de opwarming te beperken en de verspilling tegen te gaan. Daarom kan Groen niet zonder Links, en Links niet zonder Groen

Overal in de samenleving en op alle mogelijk bestuurlijke niveaus moeten stappen gezet worden om het klimaatprobleem in te dammen en hanteerbaar te houden. Ook de gemeente Smallingerland heeft hier een taak in, en ik wil daar als bestuurslid van GroenLinks graag mijn steentje aan bijdragen.