Mijn naam is Henk Keuning. In april 2012 werd ik actief lid van GroenLinks. Verantwoordelijkheid tonen door mee te regeren was de motivatie voor mijn lidmaatschap.  Sinds oktober 2013 functioneer ik als bestuurslid van GroenLinks Smallingerland. Een duurzamer, socialer en een meer open(baar) Smallingerland is het speerpunt van mijn politiek denken en handelen. En zodra de Coronamaatregelen het toelaten, zal ik mijn steunfractiewerk weer oppakken, om zo een bijdrage aan de lokale politiek te leveren.

‘Ledenparticipatie’ en ‘inwonersparticipatie’ vormen voor mij de kern van mijn GroenLinkse bestuurlijke, campagnegerichte en politieke werkzaamheden in de komende jaren. Leden en inwoners actief vinden, ontmoeten en bij de (lokale) politiek betrekken zie ik als een noodzaak om onze politieke koers, die constructief en oplossingsgericht moet zijn, te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld door in Smallingerland een Burgerraad (mijn voorkeur gaat uit naar de term ‘Inwonersraad’) te realiseren.