Het uitstelgedrag van de gemeenteraad van Smallingerland heeft de situatie waarin we ons nu bevinden, geen goed gedaan. Het huidige zwembad loopt op haar laatste benen. De installaties zijn niet meer van deze tijd, verbruiken onnodig veel energie en zijn tot op de draad versleten. Storingen zijn aan de orde van de dag en enkele jaren geleden liep het 50 meter bad zelfs helemaal leeg. Je kunt niet pleisters blijven plakken.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft in 2020 unaniem besloten dat er een nieuw zwembad moest komen. Dat er een paar politieke partijen koudwatervrees hebben, is niet vreemd. Nu de kosten voor het nieuwe zwembad hoger uitvallen, is dat voor GroenLinks echter geen reden om de bouw nog langer uit te stellen. Beknibbelen op het programma van eisen, maakt het zwembad namelijk niet rendabeler. Uitstel maakt het zwembad niet goedkoper, maar juist duurder. Van uitstel komt waarschijnlijk afstel. Van de vele miljoenen die nu al uitgegeven zijn, zien we dan niets meer terug. Daarnaast hebben verschillende gebruikers van het zwembad, zoals de stichting Dol Fijn, de reddingsbrigade Drachten en DZPC een groot probleem wanneer De Welle wegvalt. Uitwijken naar een ander zwembad lijkt praktisch onmogelijk.