Uit landelijke cijfers en feiten blijkt dat de LHBTIQ+'ers vaker te maken krijgen met psychische problemen, pesten en uitsluiting. Onze gemeente is hier helaas geen uitzondering in. Voor het zomerreces kwam in de 'ronde tafel' vergadering van de gemeente een verhaal dat ons diep raakte. De inspreker, die een groep jonge mensen vertegenwoordigde, vertelde dat zij zich in Smallingerland niet veilig voelen, niet gewenst voelen en zelfs bedreigd worden om wie ze zijn. 

Het is nu echt tijd voor verandering in de gemeente en de eerste stap hiervoor is het worden van een regenbooggemeente, om te laten zien dat de LHBTIQ+ inwoners van onze gemeente hier welkom, veilig en thuis zijn. 

De motie van GroenLinks, mede-ingediend door andere partijen en op een stem na door de hele gemeenteraad aangenomen, zorgt ervoor dat Smallingerland stappen in de goede richting zet. In onze gemeente hoort iedereen erbij.