Tijdens de bestuur- en fractiedag denken en spreken wij over diversiteit in Smallingerland. Wij willen dat iedereen zich veilig en welkom voelt in onze gemeente!