Op dit moment kunnen inwoners van gemeente Smallingerland aangeven met een nee/nee of een nee/ja-sticker dat zij geen ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. In 16 andere gemeenten is gekozen voor een systeem waarbij inwoners zonder een ja/ja-sticker sticker geen reclamefolders meer door de brievenbus krijgen. In die gemeenten is er bij elkaar al 27 miljoen kilogram aan oud papier bespaard sinds de invoering van de ja/ja-sticker.

Gemiddeld ontvangt een huishouden 30 kilogram aan ongeadresseerd reclamedrukwerk per jaar. Vaak worden de pakketten reclamefolders ongelezen weggegooid. Dat is natuurlijk zonde van het papier, zeker omdat papier niet oneindig kan worden hergebruikt. In Amsterdam en Utrecht is de Ja/Ja-sticker al ingevoerd en daar blijkt nu dat het aantal huishoudens dat reclamefolders ontvangt meer dan gehalveerd is. Voor Smallingerland, met ruim 25.00 huishoudens, zou dit betekenen dat er ongeveer 400.000 kilogram papier per jaar zou kunnen worden bespaard.

De invoering van de Ja/Ja-sticker heeft uitsluitend betrekking op het ongeadresseerd reclamedrukwerk en niet op de huis-aan-huis bladen. Na invoering blijven de huishoudens zonder sticker op de brievenbus dus gewoon de Drachtster Courant en de Actief ontvangen. Voor huishoudens met de Nee/Ja en de Nee/Nee-sticker verandert er dan ook niets. Wat GroenLinks en D66 betreft moeten de inwoners van Smallingerland natuurlijk keuzevrijheid hebben, maar laat dan wel de milieuvriendelijkste keuze de standaard zijn.

De motie van GroenLinks en D66, die op 26 oktober unaniem werd aangenomen, en die oproept tot een volledig onderzoek naar de voor- en nadelen van zo'n sticker zorgt ervoor dat de gemeenteraad bij de volgende kadernota genoeg informatie heeft om over te gaan tot een beslissing over de invoering van de Ja/Ja-sticker.