Dit jaar hebben twee bestuursleden, de secretaris en de voorzitter hun functie neergelegd. De twee overgebleven bestuursleden nemen hun taak waar. Voor een korte tijd kan dat, maar het is geen duurzame oplossing. 

We zijn dus op zoek naar mensen die het bestuur willen komen versterken. Het bestuurslidmaatschap kost weinig tijd. We vergaderen drie tot vier keer per jaar. En de taken verdelen we onderling. 

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met onze secretaris of kom naar de ALV op 16 december. Ook als je dat wel een hele grote stap vindt is er iets kleiners of bijvoorbeeld eenmaligs te doen.