De training ‘Politiek Actief’ is gratis en digitaal, op vijf woensdagavonden in februari, maart en april. De eerste is op 17 februari.

De lessen zijn bedoeld voor inwoners die meer willen weten over (lokale) politiek en willen meebeslissen over wat er gebeurt in hun gemeente. Ze gaan over de rol van de gemeenteraad en burgemeester en wethouders, maar ook over bijvoorbeeld debatteren en financiën.

De raad en de griffie van Heerenveen zijn de initiatiefnemers. Zij laat weten met inwoners te willen samenwerken aan de lokale democratie. Bij de training is iedereen welkom, ook inwoners die niet actief willen worden in de politiek.

Wellicht kent u de cursus nog van een aantal jaar geleden. Toen werd deze cursus ook samen met de buurgemeenten georganiseerd. Inwoners uit onze gemeenten die graag meer willen weten over hoe de gemeentepolitiek werkt kunnen deelnemen aan de cursus. Het kan zijn dat cursisten deelnemen omdat men zich willen oriënteren op een mogelijk raadslidmaatschap, maar daarnaast kan het ook zijn dat cursisten meer willen leren over hoe de besluitvorming werkt in een gemeente. Dit omdat men bijvoorbeeld actief is in een vereniging en vanuit die vereniging veel met de gemeente(raad) te maken heeft. Kortom voor iedereen die interesse heeft in het werk van de gemeenteraad.