Het klimaatrapport van de Verenigde Naties is glashelder: de manier waarop we met de aarde omgaan is catastrofaal. Binnen tien jaar is de aarde waarschijnlijk al 1,5 graad opgewarmd. Dit gaat leiden tot meer extreem weer zoals extreme regenval, maar ook extreme droogte. Dit zorgt weer voor bosbranden, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Hoe meer de aarde opwarmt, hoe erger de gevolgen van de klimaatcrisis worden. 

Een ander gevolg van de klimaatcrisis is de stijging van de zeespiegel, wat voor het lage Nederland natuurlijk ontzettend gevaarlijk is. In het klimaatrapport staat dat aan het eind van deze eeuw de zeespiegel met ongeveer een meter gemiddeld wereldwijd is gestegen. Dit zorgt ervoor dat we Nederland heel snel klimaatbestendig moeten maken door bijvoorbeeld de dijken en duinen te verhogen en ons voor te bereiden op periodes van droogte en periodes van extreme regenval. 

Maar boven alles moeten we de oorzaak van klimaatverandering aanpakken. We moeten de CO2-uitstoot drastisch verminderen en daarmee zorgen dat de aarde niet meer dan 1,5 graad opwarmt. Als we nu actie ondernemen kunnen we dit nog fiksen en zorgen dat we onze prachtige aarde behouden voor toekomstige generaties.