De informateur gaf dit advies omdat de vijf fracties en partijen de afgelopen jaren stabiel zijn geweest in Smallingerland. Ook hebben GroenLinks en de FNP in 2018-2020 laten zien constructieve coalitiepartners te zijn.

Wij zijn erg blij dat wij onze groene en linkse ideeën en idealen kunnen meenemen naar cooalitiebesprekingen, zodat wij met de andere partijen kunnen denken over hoe we een stevig en stabiel bestuur van Smallingerland de komende vier jaar gaan inrichten.

We doen dit natuurlijk ook met de hele raad. Zoals we in de verkiezingen hebben benadrukt komt Smallingerland alleen vooruit door samen te werken. Samenwerking tussen college en raad, samenwerking tussen gemeente en inwoners en samenwerking tussen de fracties in de raad. Samen werken aan een menselijker, eerlijker en duurzamer Smallingerland!